College van Burgemeester en Schepenen

Taken
Het College voert de besluiten van de gemeenteraad uit en is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid van de gemeente.

Zittingen
De vergaderingen vinden elke week plaats en zijn niet openbaar.  Het college is een collegiaal orgaan.  Dit betekent dat ze gezamenlijk over alle materies beslissen, doch er is een interne taakverdeling, zie hieronder.

Samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen
Het College van Burgemeester en Schepenen bestaat uit de burgemeester en 3 schepenen die worden bijgestaan door de algemeen directeur. 

Burgemeester

Dhr Sandy Evrard

Markt 11

8957 Mesen

057 22 17 11 (stadhuis)

057 44 51 43 (privé)

0475 56 62 97

burgemeester@mesen.be

MLM

 • Algemeen beleid
 • Burgerlijke stand
 • Bevolking
 • Financiën en begroting
 • Internationale betrekkingen
 • Openbare nutsvoorzieningen
 • Openbare werken
 • Ruimtelijke ordening
 • Veiligheidsbeleid
 • Patrimonium
 • Verkeer en mobiliteit
 • Personeelszaken
 • Eredienst
 • Informatie
 • ICT en informatieveiligheid
 • Lokale economie

Eerste Schepen 

Dhr Kim Develter

kim.develter@mesen.be

MLM

 • Sport
 • Toerisme
 • Onderwijs
 • Begraafplaats
 • Landbouw
 • Groenvoorzieningen
 • Leefmilieu
 • Waterbeheer
 • Huisvuil en afvalbeleid

Tweede Schepen

Mevr Maïté Hellem

Maite.hellem@mesen.be

MLM

 • Cultuur
 • Jeugd
 • Bibliotheek
 • Feestelijkheden
 • Plechtigheden
 • Archiefbeheer
 • Dierenwelzijn

Derde Schepen en Voorzitter Bijzonder comité

Mevr Melanie Verdru

0499 21 21 62

Melanie.verdru@mesen.be

MLM

 • Sociale zaken en lokaal sociaal beleid
 • Gezin
 • Derde leeftijd
 • Huisvesting en woonbeleid
 • Tewerkstelling
 • Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen directeur

Dhr Patrick Florissoone

Markt 22

8957 Mesen

057 22 17 12

secretaris@mesen.be