De Provinciale huurgarantieverzekering

Sinds kort/vanaf 1 november is de Provincie West-Vlaanderen gestart met het aanbieden van een Provinciale huurgarantieverzekering. Verhuurders die een woning willen verhuren aan eenoudergezinnen, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Deze verzekering biedt een bescherming tegen huurachterstal, huurschade, voorziet in rechtsbijstand en wordt gratis aangeboden aan de verhuurder voor maximaal 3 jaar. Natuurlijk zijn er zowel voor de verhuurder als de huurder (het eenoudergezin) wat voorwaarden aan verbonden. Zo moet het bijvoorbeeld gaan om nieuwe huurcontracten van minimaal 3 jaar, moet de huurprijs schappelijk zijn en kunnen enkel eenoudergezinnen van wie het inkomen tussen bepaalde grenzen valt hiervoor in aanmerking komen.

Voor alle informatie en vragen kan je terecht bij het lokale woonloket. De Dienst Huisvesting maken je ook wegwijs in de procedure, brengen de aanvraag voor de verzekering in orde, gaan na of je als huurder of verhuurder in aanmerking komt, …. .

Ben je een eenoudergezin of ben je een verhuurder die wil verhuren aan een eenoudergezin?
Neem een kijkje op www.west-vlaanderen.be/huurgarantieverzekering voor alle informatie en voorwaarden en/of rep je naar het lokaal woonloket