De toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts

Als u de opleiding geneeskunde, de opleiding tandheelkunde of de opleiding diergeneeskunde wil volgen aan een Nederlandstalige universiteit in België, moet u eerst deelnemen aan een toelatingsexamen, slagen én gunstig gerangschikt zijn.

In 2023 wordt voor het eerst ook het toelatingsexamen dierenarts georganiseerd. Het toelatingsexamen dierenarts is vergelijkbaar met de toelatingsexamens arts en tandarts.

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden om te mogen deelnemen aan de examens. U moet zich wel op voorhand inschrijven. Het resultaat is enkel geldig als u (ten laatste op 30 september van het kalenderjaar waarin u gunstig gerangschikt bent) in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs.

Het aantal keren dat u kunt deelnemen is onbeperkt.

Procedure

Inschrijven

Als u wil deelnemen aan het toelatingsexamen arts of tandarts moet zich eerst inschrijven. De inschrijvingsdata voor de toelatingsexamens van 2023 worden in januari 2023 bekendgemaakt.

Voorbereiding

Er zijn verschillende manieren waarop u zich kunt voorbereiden op het examen.

Het examen

De data waarop de examens doorgaan worden in het najaar van 2022 bekendgemaakt. Het examen wordt digitaal en decentraal georganiseerd op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel. Lees meer over de inhoud en het verloop van de examendagen.

Resultaten

Lees meer over de voorwaarden om te slagen en de (bekendmaking van) de examenresultaten.

Bedrag

Het inschrijvingsgeld wordt later bekendgemaakt. Wie aan 2 of 3 toelatingsexamens deelneemt, moet 2 of 3 keer het inschrijvingsgeld betalen.