Een speedpedelec inschrijven

Alle speedpedelecs moeten:

 • ingeschreven zijn bij de federale overheidsdienst Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV)
 • en over een gepaste speedpedelec-nummerplaat (SP-nummerplaat) beschikken.

Zonder officiële inschrijving en SP-nummerplaat mag u met een speedpedelec niet meer op de openbare weg rijden.

Voorwaarden

Wat is een speedpedelec?

Een speedpedelec is een elektrische fiets die:

 • snelheden tot 45 km/uur behaalt
 • een maximaal vermogen van 4kW heeft
 • en waarbij de elektrische motor ondersteund wordt door te trappen.

Wat hebt u nodig om uw speedpedelec bij de DIV in te schrijven?

Het Europees gelijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity of COC). Dat is een document van de fabrikant waarop de volgende gegevens staan:

 • het voertuigidentificatienummer
 • de precieze technische kenmerken van het voertuig.

Een nieuwe of tweedehands speedpedelec kopen

Net zoals bij de tweedehandsverkoop van een auto, blijft het originele inschrijvingsbewijs bij de fiets.

 • Een nieuwe speedpedelec kopen in België:
  Ga na of de verkoper u een gelijkvormigheidsattest kan bezorgen als u de speedpedelec aankoopt. Dat attest hebt u nodig om de speedpedelec bij de DIV in te schrijven.
 • Een nieuwe speedpedelec kopen in het buitenland (binnen de EU):
  Ga na of de verkoper u een gelijkvormigheidsattest kan bezorgen als u de speedpedelec aankoopt. Daarnaast moet u ook bij de douane langsgaan voor het vignet 705 dat aan uw aanvraag tot inschrijving wordt toegevoegd.
 • Een tweedehands speedpedelec kopen in België:
  Vraag om het inschrijvingsbewijs en het gelijkvormigheidsattest bij de vorige eigenaar. Met deze documenten kunt u uw speedpedelec inschrijven bij de DIV.
 • Een tweedehands speedpedelec kopen in het buitenland (binnen de EER):
  Indien er een Europees goedkeuringsnummer (rubriek K op het buitenlands inschrijvingsbewijs) aanwezig is, dient u het gelijkvormigheidsattest en het buitenlands inschrijvingsbewijs bij de vorige eigenaar te vragen. Daarnaast moet u ook bij de douane langsgaan voor het vignet 705 dat aan uw aanvraag tot inschrijving wordt toegevoegd. Hierbij dient er geen contact opgenomen te worden met de dienst Homologatie. Indien er geen Europees goedkeuringsnummer aanwezig is, moet in dit geval wel nog een validatieprocedure doorlopen worden:
  • Bezorg een kopie van het buitenlands inschrijvingsbewijs aan de dienst Homologatie via Fastlane.
  • Als alle vereiste gegevens beschikbaar zijn, bezorgt de dienst Homologatie u een validatiecertificaat.
  • Met het buitenlands inschrijvingsbewijs en het validatiecertificaat kunt u uw speedpedelec inschrijven bij de DIV.

Procedure

Om uw speedpedelec in te schrijven bij de DIV, moet u enkele stappen doorlopen:

1. Een gelijkvormigheidsattest bezitten

Voor elk geproduceerd voertuig levert de fabrikant aan de koper een gelijkvormigheidsattest af. Dat attest bewijst dat het voertuig werd geproduceerd volgens de bepalingen van het goedgekeurde voertuigtype en dat het voertuig voldoet aan de wetgeving die in de Europese Unie van toepassing was tijdens de productie. Bewaar dit document op een veilige plaats. Als bestuurder hoeft u dit attest niet op zak te hebben tijdens uw verplaatsingen.

Het gelijkvormigheidsattest zorgt er bovendien voor dat de bevoegde instanties van lidstaten voertuigen kunnen registreren zonder aanvullende technische documenten. Het attest wordt afgeleverd door de fabrikant op basis van een EU-typegoedkeuring.

 • Als u het gelijkvormigheidsattest hebt, kunt u uw speedpedelec inschrijven bij de DIV.
 • Als u geen gelijkvormigheidsattest hebt, moet u dit aanvragen bij uw verkoper of rechtstreeks bij de fabrikant.
 • Als u uw gelijkvormigheidsattest verloren hebt, kunt u een duplicaat aanvragen bij uw verkoper. Hij zal de fabrikant contacteren en u het duplicaat bezorgen. Met het duplicaat kunt u uw speedpedelec inschrijven bij de DIV. Op de voorzijde van het duplicaat moet het woord ‘duplicaat’ duidelijk zichtbaar zijn. Het tarief voor het duplicaat wordt door de fabrikant bepaald.

2. Een SP-nummerplaat aanvragen

De aanvraag van een SP-nummerplaat bestaat uit een aantal vaste stappen:

 • De verkoper (of invoerder) van de speedpedelec zorgt voor een preregistratie bij de DIV.
 • De verkoper van de speedpedelec bezorgt u het gelijkvormigheidsattest en de aanvraag tot inschrijving (het roze formulier).
 • U moet de aanvraag tot inschrijving (het roze formulier) en een kopie van het gelijkvormigheidsattest opsturen naar de DIV.Als u uw speedpedelec verzekerd hebt, kan de verzekeraar in uw plaats de aanvraag tot inschrijving en de kopie van het gelijkvormigheidsattest opsturen naar de DIV.
 • Als u alle bovenstaande stappen doorlopen hebt, ontvangt u het inschrijvingsbewijs en de SP-nummerplaat van de DIV.

Regelgeving

Bevoegdheid van de federale en de Vlaamse overheid

De regelgeving rond speedpedelecs is een gedeelde bevoegdheid van de federale en de Vlaamse overheid.

 • De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is voor heel België bevoegd voor de technische voorschriften op basis waarvan speedpedelecs gehomologeerd moeten worden, voor de inschrijving van voertuigen en voor het afleveren van de nummerplaten. De voorschriften kaderen bovendien in de Europese regelgeving. Meer informatie daarover vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
 • Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid is sinds de zesde staatshervorming in 2015 bevoegd voor de homologatie van voertuigen in Vlaanderen. Het team homologatie zorgt ervoor dat speedpedelecs getest worden aan de hand van de criteria van de federale overheid, om ze veilig in het verkeer te kunnen brengen. Meer informatie vindt u op de website van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.