Energielening+ (voor erfenissen en schenkingen tot en met 31-8-2022)

De Energielening+ geldt voor erfenissen en schenkingen van een niet-energiezuinige woning of appartement verworven tussen 1-1-2021 en 31-8-2022 én voor wie van plan was de woning of het appartement grondig te renoveren binnen de 5 jaar.

De Energielening+ werd stopgezet op 1 september 2022. U komt mogelijk wel in aanmerking voor Mijn VerbouwLening (afhankelijk van inkomen).

Voorwaarden

 • De Energielening+ werd stopgezet vanaf 1 september 2022. U komt mogelijk wel in aanmerking voor Mijn VerbouwLening (afhankelijk van inkomen).
 • De Energielening+ was er enkel voor wie een woning of appartementmet een slechte energieprestatievanaf 2021 erft of geschonken kreeg. Het kon dus alleen na eigendomsoverdracht. De datum van het overlijden bepaalt de datum van de erfenis (= ‘openvallen van de erfenis’ en dus niet de datum van de akte die daaruit voortvloeit). Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).
  (Wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie heeft gekocht vanaf 2021, kwam dus niet in aanmerking voor deze Energielening+. Wie voor die aankoop een hypothecair krediet aangaat, kan bij de kredietgever naast dat hypothecair krediet wel een renteloos renovatiekrediet afsluiten.)
 • De woning of het appartement moest gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.
 • De woning of het appartement moest op het ogenblik van de erfenis of de schenking een slechte energieprestatie hebben en zal grondig gerenoveerd moeten worden (investeringen in isolatie, energiezuinige verwarming, hernieuwbare energie).
  De energieprestatie wordt vóór en na de renovatie bewezen met het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat).
  • Een woning heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-LabelE of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label C halen.
  • Een appartement heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-LabelD, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label B halen.
 • Het EPC dat de slechte energieprestatie bewijst moet opgemaakt zijn vanaf 2019.
 • Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar.
 • Deze renteloze Energielening+ heeft een maximumbedrag van 60.000 euro en een looptijd van maximaal 20 jaar.
 • Als na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting (namelijk een beter EPC-label) niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten).

Procedure

Voor de Energielening+ (of Mijn VerbouwLening sinds 1 september 2022) kunt u contact opnemen met het Energiehuisvoor uw gemeente. Het Energiehuis kent de leningen toe.

Bedrag

Maximaal ontleningsbedrag (Energielening+ tot en met 31-8-2022) voor woning of appartement dat vanaf 2021 verworven is door erfenis of schenking
EPC-label
vóór renovatie
Te bewijzen EPC-label
na renovatie
(binnen de 5 jaar)
Maximaal ontleningsbedrag
Energielening+
Woning
met EPC-label E of F
EPC-label C30.000 euro
EPC-label B45.000 euro
EPC-label A60.000 euro
Appartement
met EPC-label D, E of F
EPC-label B30.000 euro
EPC-label A45.000 euro

Regelgeving

Decreet van 30-10-2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikel 26)
en het Energiebesluit van 19 november 2010, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 08-07-2022