Erkenning als opleidingscentrum voor de technicus elektrische schakelinrichtingen

Voor het organiseren van het examen voor het behalen van het certificaat van bekwaamheid als technicus voor elektrische schakelinrichtingen is een erkenning nodig als opleidingscentrum.

Download hier de overzichtslijst met erkende opleidingscentra voor technici voor elektrische schakelinrichtingen.

Voorwaarden

Om erkend te worden als opleidingscentrum voor technici elektrische schakelinrichtingen moet het opleidingscentrum voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden
  • beschikken over degelijke procedures om het examen te organiseren
  • een reglementaire examenjury samenstellen.

Meer info over de erkenningsvoorwaarden vindt u in art. 8 (algemene erkenningsvoorwaarden) en art. 24/5 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning als opleidingscentrum is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend opleidingscentrum moet wel voldoen aan een aantal verplichtingen (= gebruikseisen) om de erkenning te kunnen behouden.

Meer info over de verplichtingen voor erkende opleidingscentra voor de technicus elektrische schakelinrichtingen.

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.

 • Download het aanvraagformulier en vul het in. Met dat aanvraagformulier moet u aantonen dat het opleidingscentrum voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.
 • Bezorg de nodige documenten aan de Vlaamse overheid
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. Eventueel volgt er een plaatsbezoek. De leidinggevende ambtenaar van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

  Bedrag

  De erkenningsaanvraag is gratis.

  Regelgeving

  Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).