Erkenning en financiering van initiatieven van beschut wonen

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht en de erkenning van initiatieven van beschut wonen in Vlaanderen en Brussel.

Voorwaarden

  • Zorg en Gezondheid berekent de programmatie, die aangeeft hoeveel zorginstellingen van elk type nodig zullen zijn per gemeente. Een initiatief van beschut wonen kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie. U moet daarvoor een planningsvergunning aanvragen bij Zorg en Gezondheid.
  • Zorg en Gezondheid erkent initiatieven van beschut wonen. Het initiatief van beschut wonen moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Procedure

Erkenning aanvragen

Als u voor de eerste keer een erkenning als initiatief van beschut wonen aanvraagt, wordt u eerst voorlopig erkend.

  • Stuur uw aanvraag van een voorlopig vergunning naar Zorg en Gezondheid. Samen met uw aanvraag moet u een aantal documenten meesturen. Over welke documenten het precies gaat, dat kunt u nalezen op de website van Zorg en Gezondheid.
  • Een paar weken nadat de aanvraag werd ontvangen, zal Zorg en Gezondheid u een brief sturen met de beslissing of u een voorlopige erkenning krijgt. Een voorlopige erkenning blijft 1 jaar geldig.
  • Bij afloop van de voorlopige erkenning van een initiatief van beschut wonen, gebeurt een inspectie door het agentschap Zorginspectie. Op basis daarvan kent Zorg en Gezondheid de erkenning toe.

De erkenning geldt voor een periode van maximaal 6 jaar (in de praktijk bijna altijd 5 jaar) en is hernieuwbaar.

Meer informatie over de procedure om een erkenning aan te vragen vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.

Erkenning verlengen

Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van uw lopende erkenning moet u als erkend initiatief van beschut wonen een aanvraag tot verlenging van erkenning indienen bij Zorg en Gezondheid.

Meer informatie over de procedure om een erkenning te verlengen vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.

Financiering

Initiatieven van beschut wonen ontvangen financiering voor elke zorggebruiker die ze herstelondersteunende begeleiding bieden. Daarnaast ontvangen ze ook financiering voor de eindeloopbaan van hun personeel.

Meer informatie over de financiering van initiatieven van beschut wonen vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.