Erkenning en subsidiëring van assistentiewoningen (serviceflats) voor ouderen

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht en de erkenning van assistentiewoningen in Vlaanderen en Brussel. Een assistentiewoning vormt een combinatie van zelfstandig wonen met ondersteuning en zorg op maat voor ouderen.

Voorwaarden

  • Zorg en Gezondheid berekent de programmatie, die aangeeft hoeveel zorginstellingen van elk type nodig zullen zijn per gemeente. Voor groepen van assistentiewoningen is er geen programmatie bepaald. Een groep die een erkenning aanvraagt, wordt rechtswege geacht te passen in de programmatie
  • Zorg en Gezondheid erkent de assistentiewoningen. Deze moeten aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Procedure

De aanvraag van een erkenning gebeurt bij Zorg en Gezondheid.

Soms moet een groep van assistentiewoningen een voorafgaande vergunning kunnen voorleggen, bv. om te voldoen aan de BTW-regeling. Het formulier om de voorafgaande vergunning aan te vragen, vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.

Om erkend te worden, moet een groep van assistentiewoningen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Alle nodige formulieren en informatie over de aanvraagprocedure voor een erkenning kunt u terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid.

De inspectie van assistentiewoningen gebeurt door het agentschap Zorginspectie. Zorg en Gezondheid baseert zich op die inspecties voor het al dan niet toekennen, inkorten of opheffen van de erkenning.