Erkenning en subsidiëring van voorzieningen Jeugdhulp

Jongeren in verontrustende leefsituaties of die een delict hebben gepleegd, kunnen door de intersectorale toegangspoort of de jeugdrechter aan een private voorziening worden toevertrouwd.

Procedure

Opgroeien zorgt voor de erkenning en subsidiëring van private voorzieningen voor jeugdhulp, met een heel divers aanbod:

 • Organisaties bijzondere jeugdzorg (OVBJ)
 • Onthaal, oriëntatie- en observatiecentra (OOOC)
 • Centra integrale gezinszorg (CIG)
 • Diensten voor crisishulp aan huis (CAH)
 • Diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA)
 • Ondersteuningsteams voor allochtonen (OTA)
 • Observatie- en behandelcentra (OBC)
 • GES+ voorzieningen
 • Centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS)
 • Naadloze en flexibele trajecten (NAFT)
 • Diensten voor pleegzorg
 • Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)

Meer informatie over de private voorzieningen en de erkenning en subsidiëring ervan vindt u op de website van Jeugdhulp.