Erkenning van psychiatrische ziekenhuizen

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht en de erkenning van de psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel.

Voorwaarden

  • Zorg en Gezondheid berekent de programmatie, die aangeeft hoeveel zorginstellingen van elk type nodig zullen zijn per gemeente. Een psychiatrisch ziekenhuis kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie. U moet daarvoor een planningsvergunning aanvragen bij Zorg en Gezondheid.
  • Zorg en Gezondheid erkent psychiatrische ziekenhuizen. Het psychiatrisch ziekenhuis moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Procedure

Erkenning aanvragen

Als u voor de eerste keer een erkenning als psychiatrisch ziekenhuis aanvraagt, wordt u eerst voorlopig erkend.

  • Stuur uw aanvraag van een voorlopig vergunning naar Zorg en Gezondheid. Samen met uw aanvraag moet u een aantal documenten meesturen. Over welke documenten het precies gaat, dat kunt u nalezen op de website van Zorg en Gezondheid.
  • Een paar weken nadat de aanvraag werd ontvangen, zal Zorg en Gezondheid u een brief sturen met de beslissing of u een voorlopige erkenning krijgt. Een voorlopige erkenning blijft 1 jaar geldig.
  • Bij afloop van de voorlopige erkenning van een psychiatrisch ziekenhuis, gebeurt een inspectie door het agentschap Zorginspectie. Op basis daarvan kent Zorg en Gezondheid de erkenning toe.

De erkenning geldt voor een periode van maximaal 6 jaar (in de praktijk bijna altijd 5 jaar) en is hernieuwbaar.

Meer informatie over de procedure om een erkenning aan te vragen vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.

Erkenning verlengen

Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van uw lopende erkenning moet u als erkend psychiatrisch ziekenhuis een aanvraag tot verlenging van erkenning indienen bij Zorg en Gezondheid.

Meer informatie over de procedure om een erkenning te verlengen vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.