Gemeenteraad

Om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober, wordt de gemeenteraad gekozen door de inwoners van Mesen.  Het aantal raadsleden wordt vastgesteld volgens het aantal inwoners van de gemeente en is steeds onpaar.  In Mesen bestaat de gemeenteraad uit 9 raadsleden, waaronder de burgemeester en 3 schepenen.

Taken
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad. Zij dient alles te regelen wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan de burgemeester of het college.

Zittingen
De gemeenteraad vergadert in principe maandelijks (telkens op de laatste donderdag).  De zittingen gaan door om 19u00 in de raadzaal van het stadhuis, Markt 22, 8957 Mesen.  De vergadering wordt voorgezeten door de burgemeester die bijgestaan wordt door de stadssecretaris.

Hieronder de samenstelling van de gemeenteraad (in volgorde van rangorde) :

  • 1. Sandy Evrard (burgemeester-voorzitter - MLM)
  • 2. Guy Tancré (gemeenteraadslid - MLM)
  • 3. Chantal Ghesquière (gemeenteraadslid - MLM)
  • 4. Kristof Veramme (gemeenteraadslid - RESPECT !)
  • 5. Kim Develter (1e schepen – MLM)
  • 6. Maïté Hellem (2e schepen – MLM)
  • 7. Melanie Verdru (3e schepen – MLM)
  • 8. Alien Lippinois (gemeenteraadslid – MLM)
  • 9. Evelyne Wybo (gemeenteraadslid RESPECT !)

Dhr Sandy Evrard - MNZM

MLM

burgemeester@mesen.be

057 22 17 11 (stadhuis)

057 44 51 43 (privé)

0475 56 62 97

Dhr Guy Tancré

MLM

----

Mevr Chantal Ghesquière

MLM

----

Dhr Kristof Veramme

Respect!

----

Dhr Kim Develter

MLM

kim.develter@mesen.be

Mevr Maïté Hellem

MLM

maite.hellem@mesen.be

0493 30 38 46

Mevr Melanie Verdru

MLM

melanie.verdru@mesen.be

0499 21 21 62

Mevr Alien Lippinois

MLM

alienlippinois@hotmail.com

0472 39 46 71

Mevr Evelyne Wybo

Respect!

evelyne_wybo@hotmail.com

0494 72 73 85

Dhr Patrick Florissoone

Markt 22, 8957 Mesen

Algemeen directeur

secretaris@mesen.be

057 22 17 12