Info Cultuurraad

Voorzitter: Daniel Liefooghe

Info: info@mesen.be

Wat en voor wie?

De cultuurraad is het erkende adviesorgaan voor alle culturele aangelegenheden binnen de stad. Elke culturele of socio-culturele vereniging, werkzaam op het grondgebied van de gemeente, kan tot deze raad toetreden. Aanvragen dienen schriftelijk gericht te worden aan het secretariaat (Dienst Vrije Tijd).

Doelstellingen?

  • Op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief adviseren van het stadsbestuur over stedelijke culturele materies.
  • Bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de stad.