Jeugdraad

Voorzitter: Anaïs Laplace

Info: mesen.jeugdraad@gmail.com

Wat en voor wie?

De jeugdraad is het erkende adviesorgaan voor alle jeugdaangelegenheden binnen de gemeente. Elke jeugdvereniging, werkzaam op het grondgebied van de stad, kan tot deze raad toetreden. Individuele jongeren zijn ook meer dan welkom. Aanvragen dienen schriftelijk gericht te worden aan het secretariaat (Dienst Vrije Tijd).

Doelstellingen?

  • Op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief adviseren van het stadsbestuur over stedelijke jeugdmateries.
  • Bevorderen van een integraal jeugdbeleid in het belang van alle inwoners van de stad.
  • Organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren.