Kaphout afvoeren

Kaphout is onverwerkt hout van gevelde bomen. Kaphout kunt u naar het containerpark brengen.