Milieuloket

De omgevingsambtenaar is verantwoordelijk voor de administratieve en beleidsmatige ondersteuning van het stedelijk milieu- en natuurbeleid. U kunt zich bij deze ambtenaar aanmelden voor een omgevingsvergunning (inclusief grondwaterwinningen). Tevens kunt u er terecht voor allerlei informatie rond milieu, natuur en groen. Ook vragen over de milieuwetgeving zoals Vlarem, bodemsanering, vegetatiebesluiten, enz. Ook alles wat met huisvuil te maken heeft, met de ophaling van huisvuil, inzameling van tuinafval, containerpark (te Nieuwkerke), enz. ... De omgevingsdienst behandelt tevens de klachten in verband met leefmilieu.

Voor producten en diensten kunt hier terecht.


Contactinformatie