Nuttige telefoonnummers

1207 = Nationale inlichtingen

1700 = Alle info rond Vlaanderen

Bel gratis 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail of surf naar www.vlaanderen.be.

0800 65 0 65 = Gasreuk

078 35 35 00  = Storingen en defecten elektriciteit en gas

02 649 95 55 = De Zelfmoordlijn

0800 15 802 = Kankerfoon (Stichting tegen Kanker)

078 150 151 = Vlaamse kankertelefoon

057 20 75 75 = Het Vlaamse Kruis

078 15 15 15 = Veilig Vrijenlijn (info over aids, soa en anticonceptie)

078 15 10 20 = De Druglijn (drank, drugs, pillen en gokken)

050 34 57 57 = Vertrouwenscentra Kindermishandeling

00800 6 7 8 9 10 11 = Europe Direct (vragen over de Europese Unie)

078 155 570 = Meldpunt Milieu & Gezondheid

078 15 20 25 = Taaltelefoon

0900 105 00 = Wachtdienst apothekers (Vanaf 5 januari 2015 wordt dit nummer vervangen door 0903 99 000.)

057 44 83 83 = Wachtdienst huisdokter