Politie Mesen

Politie Mesen

De lokale politie van Mesen behoort sinds 1 januari 2002 tot de politiezone Arro Ieper. 

Medewerkers

Lokaal coördinator en wijkinspecteur: 1ste Inspecteur van Politie Frank Gillebert

Dienstverlening

Het lokaal commissariaat Mesen staat ten dienste van het bestuur en de inwoners van de stad Mesen.

In het lokaal commissariaat kunt u terecht voor klachten, aangiften of informatie. Bijvoorbeeld bij:

 • diefstal
 • verlies van uw identiteitskaart
 • gevonden en verloren voorwerpen
 • aanvragen voor vakantietoezicht
 • klachten rond bezoekrecht
 • aanvragen van vergunningen voor gebruik van het openbaar domein (plaatsen van stellingen en containers) en het uitvoeren van wegenwerken, enzovoort.
 • ...

Een deel van deze zaken kan u ook online raadplegen. Kan u niet langskomen tijdens de openingsuren? Neem dan telefonisch contact op voor een afspraak buiten de openingsuren.

Andere diensten worden centraal voor de hele politiezone ingericht in het hoofdcommissariaat te Ieper. Het gaat onder meer om:

 • Interventie (24u/24u permanentie om oproepen 101 af te handelen)
 • Lokale recherche
 • Milieuteam (alle milieudelicten, zoals bv. geluidshinder)
 • Preventiecoördinator (drugs- en geweldpreventie, fuifbeleid, …)
 • Verkeersdienst
 • Wapens (wapenvergunningen, …)
 • Zorgteam (slachtofferzorg, ...)

Technopreventief advies

Wenst u advies over de beveiliging van uw woning of bedrijf, neem dan contact op met het lokaal commissariaat. Een deskundige komt vervolgens bij u langs. Hij maakt een analyse te maken van de beveiliging van uw gebouw en geeft tips en advies voor verbeteringen.

 

Wegens Corona werken we momenteel op afspraak.

Waar kan je ons bereiken?