Premie voor een warmtepompboiler

Wie investeert in de plaatsing van een nieuwe warmtepompboiler voor sanitair warm water, kan hiervoor bij Fluvius een premie aanvragen.

Een warmtepompboiler is een toestel dat warmte uit de lucht haalt en afgeeft aan uw sanitair water. Het is energiezuiniger dan een elektrische boiler. Als u geen zonneboiler kunt plaatsen of niet aangesloten bent op het gasnet, is een warmtepompboiler een goed alternatief voor de klassieke waterverwarmingssystemen.

Voorwaarden

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten
 • De nieuwe warmtepompboiler moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder Fluvius toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.
 • Vanaf 2021
  • moet de warmtepompboiler een regeling hebben om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen
  • is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief
  • kan deze premie aangevraagd worden voor woningen of wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest
   • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
   • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend.
 • Raadpleeg alle voorwaarden (Europees productlabel, ...) op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius.

U kunt de premie bij Fluvius

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Bedrag

De premie per woning of wooneenheid bedraagt

 • met factuurdatum in 2020: 300 euro, maximaal 40% van de factuur.
 • met factuurdatum in 2021: 300 euro, maximaal 40% van de factuur.
 • met factuurdatum in 2021 + klant met 'uitsluitend nachttarief': 360 euro, maximaal 50% van de factuur.

Beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers is het premiebedrag per wooneenheid hoger. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.per wooneenheid

 • met factuurdatum in 2020: 360 euro, maximaal 48% van de factuur.
 • met factuurdatum in 2021 (met of zonder 'uitsluitend nachttarief'): 360 euro, maximaal 50% van de factuur.

Uitzonderingen

 • De premie is enkel cumuleerbaar met de premie voor een warmtepomp als de warmtepompboiler eerst geplaatst is.
  Vanaf 2021: wèl cumuleerbaar met premie voor warmtepomp als het gaat over een lucht-luchtwarmtepomp die eerst geplaatst werd.
 • De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor een zonneboiler.