Registratie van dode of gewonde dieren op de weg

Naar schatting sterven er elk jaar minstens 300.000 zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën op de wegen in België. Voor heel wat soorten is het verkeer de belangrijkste onnatuurlijke doodsoorzaak. Door slachtoffers van aanrijdingen te registreren, worden knelpunten beter in kaart gebracht en kunnen er gepaste maatregelen worden genomen.

Voorwaarden

Met het project ‘Dieren onder de wielen’ voeren de Vlaamse overheid, Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen een onderzoek uit naar dierlijke verkeersslachtoffers in Vlaanderen.

Iedereen kan meewerken aan het onderzoek door waarnemingen van dierlijke verkeersslachtoffers onlinete melden.

Procedure

Via dierenonderdewielen.be kunt u (nadat u een account hebt aangemaakt) laten weten waar u een dood of gewond dier langs de weg hebt aangetroffen. U kunt de slachtoffers ook registreren via een app:

Wie dat wil, kan ook een bepaald traject regelmatig controleren op de aanwezigheid van verkeersslachtoffers. De ingezamelde kennis kan ervoor zorgen dat er in de toekomst minder slachtoffers vallen.