Reglementen

BELEIDSORGAANLAATSTE VERSIEREGLEMENTPUBLICATIEDATUM
Gemeenteraad20 september 2022

POLITIEREGLEMENT OP DE GEMEENTEWEGEN

WIJZIGING VAN HET GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE GEMEENTEWEGEN.

23 september 2022
College van burgemeester en schepenen05 september 2022TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING NAAR AANLEIDING VAN HET STOEPTEKENEN TE MESEN OP VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022.08 september 2022
College van burgemeester en schepenen05 september 2022TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN NAZOMER 2022.08 september 2022
College van burgemeester en schepenen22 augustus 2022TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET VERKEER – WIELERWEDSTRIJD JUNIORES ZONDAG 18 SEPTEMBER 202226 augustus 2022
College van burgemeester en schepenen04 juli 2022WIJZIGING POLITIEVERORDENING OP HET VERKEER VOOR DE ARDECA YPRES RALLY09 augustus 2022
College van burgemeester en schepenen20 juni 2022TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET VERKEER N.A.V. DE YPRES RALLY29 juli 2022
Gemeenteraad27 juni 2022DIENSTREGLEMENT STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK08 juli 2022
Gemeenteraad27 juni 2022POLITIEREGLEMENT OP DE GEMEENTEWEGEN30 juni 2022
Gemeenteraad27 juni 2022 TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT N.A.V DE “ARDECA YPRES RALLY” OP 19-08-2022 TE MESEN - SCHILDEREN.30 juni 2022
Gemeenteraad27 juni 2022GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE TOEGANKELIJKHEID VAN HET UITKIJKPLATFORM VAN DE KERKTOREN30 juni 2022
Gemeenteraad27 juni 2022GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET BUURTHUIS IN DE KETELSTRAAT 6 TE MESEN.30 juni 2022
College van burgemeester en schepenen16 mei 2022TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET VERKEER N.A.V. DE WIELERWEDSTRIJD OMLOOP VAN DE GRENSSTREEK OP 23 AUGUSTUS 2022.18 mei 2022
OCMW-raad31 januari 2022SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN VERZORGINGSMATERIAAL BIJ CHRONISCHE INCONTINENTIE OF THUISZORG INZAKE STOMA OF PERITONEALE THUISDIALYSE24 februari 2022
OCMW-raad31 januari 2022ARBEIDSREGLEMENT VOOR HET PERSONEEL VAN HET OCMW MESEN 07 februari 2022
Gemeenteraad31 januari 2022ARBEIDSREGLEMENT VOOR HET PERSONEEL VAN DE STAD MESEN 07 februari 2022
OCMW-raad31 januari 202207 februari 2022
Gemeenteraad31 januari 202207 februari 2022
Gemeenteraad20 december 202128 december 2021
OCMW-raad29 november 20219 december 2021
Gemeenteraad21 september 202128 september 2021
OCMW-raad21 september 202128 september 2021
Gemeenteraad21 september 202127 september 2021
Gemeenteraad21 september 202127 september 2021
OCMW-raad21 september 2021 REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING EN HET GEBRUIK VAN WAARDEBONNEN TER ONDERSTEUNING VAN HET CONSUMPTIEBUDGET VOOR KWETSBARE DOELGROEPEN EN VAN DE LOKALE ECONOMIE 27 september 2021
Gemeenteraad31 mei 2021GEMEENTELIJK REGLEMENT TER BESTRIJDING VAN OVERLAST DOOR KATTEN9 juni 2021
OCMW-raad21 december 2020SAMENWERKINGSAKKOORD BETALING PER DOSSIER TUSSEN OCMW MESEN EN DYZO VZW22 december 2020
OCMW-raad28 september 2020REGLEMENT VOOR TOEKENNING VAN EEN TOELAGE VOOR THUISZORGoktober 2020
OCMW-raad28 september 2020REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN TOELAGE VOOR MANTELZORGoktober 2020
Gemeenteraad29 juni 2020REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD MESEN1 juli 2020
Gemeenteraad29 juni 2020DIENSTREGLEMENT VAN DE STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK1 juli 2020
Gemeenteraad30 december 2019HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATS9 januari 2020
OCMW-raad23 september 2019TEGEMOETKOMING VAN HET OCMW IN DE ONDERWIJSKOSTEN VAN KINDERENoktober 2019