Reglementen

BELEIDSORGAANLAATSTE VERSIEREGLEMENTPUBLICATIEDATUM
Gemeenteraad27 november 2023

YPRES HISTORIC REGULARITY TE MESEN OP ZATERDAG 02 DECEMBER 2023 : POLITIEVERORDENING OP HET SCHILDEREN.

30 november 2023
College van burgemeester en schepenen20 november 2023

YPRES HISTORIC REGULARITY OP ZATERDAG 02 DECEMBER 2023 – TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET VERKEER.

22 november 2023
College van burgemeester en schepenen20 november 2023

YPRES HISTORIC REGULARITY – POLITIEVERORDENING VERBODEN ZONES

22 november 2023
Gemeenteraad23 oktober 2023

POLITIEVERORDENING INZAKE VERGUNNINGSPLICHT VOOR CLUBHUIZEN VAN MOTORCLUBS

VASTSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING INZAKE DE VERGUNNINGSPLICHT VOOR CLUBHUIZEN VAN MOTORCLUBS.

22 november 2023
Gemeenteraad23 oktober 2023AANPASSING ZONALE POLITIEVERORDENING.22 november 2023
Gemeenteraad23 oktober 2023VASTSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN HET VOETPAD VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE OF HYBRIDE VOERTUIGEN.22 november 2023
Gemeenteraad23 oktober 2023WIJZIGING VAN DE GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING OP DE GEWESTWEG N314 (NIEUWKERKESTRAAT – STEENSTRAAT – VIER KONINGENSTRAAT).22 november 2023
Gemeenteraad30 januari 2023

POLITIEREGLEMENT OP DE GEMEENTEWEGEN

02 februari 2023
Gemeenteraad27 juni 2022DIENSTREGLEMENT STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK08 juli 2022
Gemeenteraad27 juni 2022GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE TOEGANKELIJKHEID VAN HET UITKIJKPLATFORM VAN DE KERKTOREN30 juni 2022
Gemeenteraad27 juni 2022GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET BUURTHUIS IN DE KETELSTRAAT 6 TE MESEN.30 juni 2022
OCMW-raad31 januari 2022SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN VERZORGINGSMATERIAAL BIJ CHRONISCHE INCONTINENTIE OF THUISZORG INZAKE STOMA OF PERITONEALE THUISDIALYSE24 februari 2022
OCMW-raad31 januari 2022ARBEIDSREGLEMENT VOOR HET PERSONEEL VAN HET OCMW MESEN 07 februari 2022
Gemeenteraad31 januari 2022ARBEIDSREGLEMENT VOOR HET PERSONEEL VAN DE STAD MESEN 07 februari 2022
OCMW-raad31 januari 202207 februari 2022
Gemeenteraad31 januari 202207 februari 2022
Gemeenteraad20 december 202128 december 2021
OCMW-raad29 november 20219 december 2021
Gemeenteraad21 september 202128 september 2021
OCMW-raad21 september 202128 september 2021
Gemeenteraad21 september 202127 september 2021
Gemeenteraad21 september 202127 september 2021
Gemeenteraad31 mei 2021GEMEENTELIJK REGLEMENT TER BESTRIJDING VAN OVERLAST DOOR KATTEN9 juni 2021
OCMW-raad21 december 2020SAMENWERKINGSAKKOORD BETALING PER DOSSIER TUSSEN OCMW MESEN EN DYZO VZW22 december 2020
OCMW-raad28 september 2020REGLEMENT VOOR TOEKENNING VAN EEN TOELAGE VOOR THUISZORGoktober 2020
OCMW-raad28 september 2020REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN TOELAGE VOOR MANTELZORGoktober 2020
Gemeenteraad29 juni 2020REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD MESEN1 juli 2020
Gemeenteraad30 december 2019HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATS9 januari 2020
OCMW-raad23 september 2019TEGEMOETKOMING VAN HET OCMW IN DE ONDERWIJSKOSTEN VAN KINDERENoktober 2019