Subsidies voor sportfederaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding

Sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (OSV) kunnen zich laten erkennen en komen dan in aanmerking voor subsidies van Sport Vlaanderen.

Voorwaarden

Volgende organisaties komen in aanmerking voor subsidies:

Om als sportfederatie erkend te worden, moet een sportfederatie sportclubs hebben in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en wel in ten minste 4 Vlaamse provincies. Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt hier gelijkgesteld met een provincie.

De sportfederatie moet ook haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Verdere voorwaarden voor subsidiëring en erkenning vindt u in het decreet sportfederaties.

Procedure

Via het ‘Platform voor de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector’ kunt u uw aanvraag voor erkenning en subsidiëring indienen.

Regelgeving

Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector