Uw handicap laten erkennen en hulp aanvragen bij het VAPH

Met een handicap hebt u vaak meer kosten dan anderen om te wonen, te werken of u te verplaatsen. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) springt bij om de extra kosten van uw handicap te dragen.

Niet eender wie kan een tussenkomst van het VAPH aanvragen. Opdat het VAPH zou weten welke noden u precies hebt, werd een aanvraagprocedure uitgewerkt.

Het VAPH kijkt bij uw aanvraag niet enkel naar puur medische omstandigheden. Het gaat ook na welke gevolgen uw handicap heeft voor uw sociaal leven: wonen, werken, enz. Daarom hanteert het VAPH een multidisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat het advies van bv. de psycholoog of de orthopedagoog even belangrijk is als het advies van de arts.

Uiteindelijk resulteert de aanvraagprocedure in een antwoord op twee vragen:

  • Wordt uw handicap erkend door het VAPH ?
  • Krijgt u voor de door u gevraagde bijstand een goedkeuring van het VAPH ?

Een erkenning hangt nl. altijd samen met bijstand door het VAPH. De gevraagde bijstand kan bestaan uit:

  • persoonsvolgend Budget (PVB)
    Het PVB is een gepersonaliseerd bedrag per jaar, waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen (in uw eigen netwerk, bij toegankelijke zorgcentra, professionele zorgverleners en door het VAPH vergunde zorgaanbieders).
  • hulpmiddelen en aanpassingen
    Om uw dagelijks leven beter te kunnen organiseren kunt u tegemoetkomingen krijgen voor hulpmiddelen of aanpassingen aan uw woning of wagen.

Voorwaarden

Om een eerste aanvraag in te dienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

U vindt de gedetailleerde voorwaarden terug op de website van het VAPH.