Verbeteringspremie

Gemeentelijke premie voor de renovatie van een bestaande woning in de stad Mesen.

Belangrijkste voorwaarden

De aanvrager is eigenaar-bewoner.

De woning is minstens 30 jaar oud.

Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen (2 jaar voorafgaand aan de premie-aanvraag) van de aanvrager en de persoon met wie hij op heden wettelijk of feitelijk samenwoont of gehuwd is, ligt lager dan 45.000 euro.

De facturen zijn niet ouder dan 1 jaar.

Volgende werken komen in aanmerking:

 • vervangen van buitenschrijnwerk
 • dakwerken: het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of aanbouw van de woning, dakgoten of schouwen. Het vernieuwde dak moet voorzien zijn van een goed onderdak en isolatie. Het plaatsen van isolatie alleen komt niet voor betoelaging in aanmerking
 • werken die vochtproblemen door opstijgend grondvocht en/of slagregen efficiënt bestrijden
 • grondige elektriciteitswerken, voorzien van een keuringsattest
 • de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaande badkamer of de installatie van een eerste en enige badkamer. Onder een badkamer wordt verstaan: een afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad of douche is geïnstalleerd en 1 of 2 wastafels
 • gevelrenovatie: schilderwerken van de volledige voorgevel, plaatsen nieuwe steen, plaket of gelijkaardige tegen de volledige voorgevel; reinigen en hervoegen van de volledige voorgevel.

Neem contact op met het Intergemeentelijk Woonloket voor alle informatie over deze premie (zie contactgegevens aanbieder).

Aanvraagprocedure

De premie wordt gekoppeld aan een plaatsbezoek voor de aanvang van de werken door de technische medewerker die een beschrijvend verslag opmaakt. Hij oordeelt of de geplande werken noodzakelijk zijn, geeft hierover advies en maakt een prioriteitenlijst op met de noodzakelijke werkzaamheden. Werken die niet gunstig geadviseerd worden, worden niet betoelaagd.

Premiebedrag

De premie per bouwonderdeel bedraagt 1/3 van de kostprijs met een maximum van 750 euro per bouwonderdeel.

Maximum 3 verschillende bouwonderdelen worden betoelaagd per woning over een periode van 3 jaar.

Wie kan de premie aanvragen?

 • Eigenaar (bewoner)

Wanneer is deze premie relevant?

Categorie
 • Een woning bouwen of verbouwen
Werken
 • Andere werken dak
 • Dakbedekking
 • Dakstructuur
 • Elektrische installatie
 • Gevels/muren
 • Isolerend glas
 • Ramen en buitendeuren
 • Sanitaire toestellen
 • Vochtbestrijding

 

Contactgegevens aanbieder

Intergemeentelijk Woonloket
Markt 22
8957 Mesen
057 22 17 15