verzekering gewaarborgd wonen


Sedert 1 januari 2023 kan je de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen aanvragen bij het Vlaams Woningfonds.
Wat?


Dit is een gratis verzekering die je kan afsluiten na hetaangaan van een hypothecair krediet bij een(commerciële) kredietinstelling voor het bouwen,kopen en/of renoveren van een woning.
Hiermee kan je gedurende 10 jaar verzekerd wordentegen inkomensverlies door plotse werkloosheid,arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige stopzetting vaneen zelfstandige activiteit.


Voor wie?
je bent op dat ogenblik en de 12 maanden die hieraan voorafgaan volledig arbeidsgeschikt en oefent een beroepsactiviteit uit;
je moet bij een (commerciële) kredietinstelling een hypothecair krediet hebben afgesloten vanminstens 50.000 euro voor de bouw of het kopen (al dan niet met renovatie -) van een woning ofvan 25.000 euro voor het louter renoveren van een woning;
de woning ligt in het Vlaams Gewest, wordt je hoofdverblijfplaats en is je enige woning in volleeigendom;
de verkoopwaarde van de woning mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden.


Hoe deze verzekering aanvragen?
Je vraagt deze verzekering ten laatste één jaar na de eerste kapitaalsopname van de lening digitaalaan via het formulierenloket van het Vlaams Woningfonds:www.vlaamswoningfonds.be/verzekering-gewaarborgd-wonen
Meer info?
Alle info op: www.vlaamswoningfonds.be