Voorleessoftware voor leerlingen met een leesbeperking

Leerlingen uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs die met een lees- of schrijfprobleem kampen, kunnen gebruikmaken van gratis voorleessoftware. Deze software zet leerboeken om in luisterboeken. Tijdens het voorlezen wordt er aangeduid wat een leerling leest, en de leerling kiest zelf hoe snel het voorlezen gebeurt. Op die manier kan de leerstof op school beter verwerkt worden.

Voorwaarden

De software kan aangevraagd worden voor leerlingen uit het gewoon of buitengewoon basis- of secundair onderwijs. Ook leerlingen uit de opleidingstrajecten Secundair na Secundair (Se-n-Se) en HBO5 Verpleegkunde die in gericht worden door secundaire scholen recht hebben op het gratis gebruik van voorleessoftware.

Volgende leerlingen komen in aanmerking:

 • leerlingen met een attest dyslexie (ernstige leesproblemen)
 • leerlingen met een attest dyspraxie (ernstige schrijfproblemen)
 • leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag
 • leerlingen met een (inschrijvings)verslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod
 • leerlingen met een ADIBib-attest van het CLB. Dit attest wordt opgemaakt voor leerlingen die buiten de bovenstaande doelgroepen vallen, maar die wel zinvol gebruik kunnen maken van ADIBoeken en voorleessoftware.

Procedure

 • Leraren, ouders, de zorg- of de ICT-coördinator kunnen leerlingen registreren.
  • Er is geen deadline voor de registratie. U kunt op elke dag een aanvraag indienen voor het lopende schooljaar.
  • De registratie moet elk schooljaar vernieuwd worden. U kunt de licentie van het laatste schooljaar gebruiken tot en met 30 september.
 • U kunt een keuze maken uit verschillende pakketten voorleessoftware. Die keuze geldt voor het lopende schooljaar. Bij een vernieuwing kunt u de softwarekeuze wijzigen.
 • De geldigheid van de aanvraag wordt gecontroleerd door vzw Eureka. De inschrijver krijgt daarna een e-mail en kan de software gratis gebruiken voor het lopende schooljaar.

Bedrag

De voorleessoftware is gratis.

Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking:

 • cursisten in het volwassenenonderwijs
 • studenten uit het hoger onderwijs
 • jongeren die huisonderwijs volgen.

Zij kunnen wel gratis ADIBoeken gebruiken maar moeten zelf de voorleessoftware aankopen of daarvoor een beroep doen op het beleid van hun onderwijsinstelling.