Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Werkgevers kunnen in bepaalde gevallen gedeeltelijk worden vrijgesteld om de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van bepaalde werknemers door te storten aan de fiscus.

Voorwaarden

Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen leest u welke bedrijven in aanmerking komen en voor welke investeringen.