Erkenning en subsidiëring van de centra voor geestelijke gezondheidszorg

De Vlaamse overheid staat in voor de programmatie, de inspectie en de erkenning van de centra voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel.

Voorwaarden

  • Zorg en Gezondheid berekent de programmatie, die aangeeft hoeveel zorginstellingen van elk type nodig zullen zijn per gemeente. Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie.

  • Zorg en Gezondheid erkent centra voor geestelijke gezondheidszorg. Het centrum voor geestelijke gezondheidszorg moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Procedure

Erkenning

Alle nodige formulieren en informatie over de aanvraagprocedure voor een erkenning als centrum voor geestelijke gezondheidszorg kunt u terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid.

Verloopt uw erkenning als centrum voor geestelijke gezondheidszorg bijna, dan zorgt Zorg en Gezondheid voor een verlenging van uw erkenning. Daarbij zal Zorg en Gezondheid nagaan of de erkenningsnormen nog steeds nageleefd worden. Geef steeds iedere wijziging in de organisatie door die de erkenningsvoorwaarden beïnvloedt.

Subsidiëring

Een erkend centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) ontvangt jaarlijks een subsidie. De subsidie-enveloppe wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen Zorg en Gezondheid en het CGG. Op de website van Zorg en Gezondheid vindt u meer informatie over de overeenkomst en de subsidie-enveloppe.