Certificaat van bekwaamheid voor installateurs van groene-energiesystemen (RESCert) behalen of verlengen

Bent u een installateur van systemen voor groene energie met minstens 1 maand ervaring, dan kunt u na het volgen van een opleiding en het slagen in een examen, een ‘certificaat van bekwaamheid’ behalen en als RESCert-installateur van uw categorie werken. Wie al een certificaat van bekwaamheid heeft, dat nog slechts 2 jaar geldig is, kan de verlenging voorbereiden.

Voorwaarden

Certificaat van bekwaamheid behalen

Wie een certificaat van bekwaamheid wil behalen, moet aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • een erkende opleiding volgen in een van de zes categorieën:
  • zonnepanelen: fotovoltaïsche installaties, inclusief integratie in de dakbedekkingen
  • zonthermische installaties voor sanitair warm water, inclusief integratie in de dakbedekkingen
  • zonthermische installaties voor gecombineerde systemen (sanitair warm water en verwarming), inclusief integratie in de dakbedekkingen
  • gecentraliseerde biomassa-installaties (verwarming en/of sanitair warm water)
  • warmtepompen (verwarming met of zonder sanitair warm water) met uitzondering van ondiepe geothermische systemen
  • ondiepe geothermische systemen.
 • slagen voor een erkend examen
 • voldoen aan de toekenningsvoorwaarden
 • minstens 1 maandberoepservaring hebben binnen de specifieke certificaatcategorie
 • het certificaat uiterlijk 12 maanden na slagen voor het examen aanvragen bij het certificeringsorgaan RESCert anders moet u de opleiding opnieuw volgen en voor een nieuw examen slagen.

In Vlaanderen is een certificaat van bekwaamheid 7 jaar geldig.

Op de website van RESCert vindt u meer informatie over opleidingen, examen en toekenningsvoorwaarden.

Geldigheid verlengen

In de laatste 2 jaar van de geldigheid, kan de installateur het certificaat verlengen na een bijscholingstraject. De verlenging geldt voor een nieuwe periode van 7 jaar vanaf de vervaldatum van het bestaande certificaat. Wie de bijscholing eerder volgt, heeft geen recht op een verlenging.

De bijscholing dient om de kennis van de RESCert-installateurs op te frissen, zoals recente wijzigingen in het vakgebied op het vlak van wetgeving en nieuwe ontwikkelingen, zonder een grote extra werkbelasting te creëren.

De verlenging is enkel mogelijk na het tijdig en volledig doorlopen van het bijscholingstraject:

 1. Inschrijven bij een erkende opleidingsinstelling
 2. Het handboek in zelfstudie doornemen
 3. Bijscholing volgen (3 uur) in een erkende opleidingsinstelling
 4. Slagen voor het bijscholingsexamen bij een erkende exameninstelling
 5. Een aanvraag indienen tot verlenging van het certificaat bij het certificeringsorgaan.

Meer informatie over de volledige procedure voor de verlenging van een certificaat van bekwaamheid.

Indien u uw verlengingsaanvraag niet op tijd indient bij RESCert, vervalt uw certificaat en certificaatnummer en is uw naam niet meer zichtbaar op de website. Om in dit geval weer gecertificeerd te geraken, moet u opnieuw de basisprocedure doorlopen (voldoen aan de ervaringsvoorwaarden, basiscursus volgen en slagen voor het basisexamen).

Procedure

Bedrag

De kostprijs voor het indienen van

 • een aanvraag tot certificatie bedraagt 275 euro excl. btw
 • een verlengingsaanvraag 125 euro excl. btw.