Dienst Welzijn

De Dienst Welzijn biedt persoonlijke en praktisch gerichte hulp,  ondersteuning en begeleiding aan. Iedereen heeft recht op deze hulp. Samen worden alle vragen, problemen, moeilijkheden en noodsituaties van klein tot groot aangepakt en worden de positieve mogelijkheden bekeken. Discretie wordt verzekerd.

Wegwijsfunctie

 • Informatie: alle inlichtingen over bestaande sociale diensten en instellingen.
 • Advies: deskundig advies bij persoonlijke, familiale, echtelijke of  financiële
    problemen.
 • Doorverwijzing: op een verantwoorde manier doorverwijzen naar de bevoegde
    instantie voor uw probleem.
 • Algemeen: hulp bij het verwerven van wettelijk voorziene rechten en voordelen.
 • Sociale administratie: hulp bij het invullen van allerhande formulieren.

Financiële dienstverlening

 • Leefloon: het waarborgen van een minimum inkomen aan personen of
    gezinnen die over geen of onvoldoende inkomsten beschikken.
 • Andere financiële steun: in functie van  uw eigen specifieke situatie kan het
    OCMW beslissen over de toekenning van bijzondere financiële steun
    (eenmalig of voor langere tijd).
 • Voorschotten: het OCMW verleent voorschotten op allerhande sociale
    uitkeringen, zoals pensioen, werkloosheid, ziekte-uitkering,…
    Onder bepaalde voorwaarden worden voorschotten verstrekt in geval van niet-betaling van onderhoudsgeld voor kinderen.

De Dienst Welzijn werkt strikt afspraak en is telefonisch bereikbaar op onderstaande momenten.

Openingsuren

Maandagvan 09:00 tot 12:00, van 15:00 tot 16:30
Dinsdagvan 09:00 tot 12:00, van 15:00 tot 16:30
Woensdagvan 09:00 tot 11:30
Donderdagvan 09:00 tot 12:00, van 17:00 tot 18:30
Vrijdagvan 09:30 tot 12:00
Zaterdaggesloten
Zondaggesloten
Maandag 24-06-2024van 09:00 tot 12:00, van 15:00 tot 16:30
Dinsdag 25-06-2024van 09:00 tot 12:00, van 15:00 tot 16:30
Woensdag 26-06-2024van 09:00 tot 11:30
Donderdag 27-06-2024van 09:00 tot 12:00, van 17:00 tot 18:30
Vrijdag 28-06-2024van 09:30 tot 12:00
Zaterdag 29-06-2024gesloten
Zondag 30-06-2024gesloten
laden

Sluitingsdagen

11 julidonderdag 11 juli 2024
Nationale feestdagzondag 21 juli 2024
O.L.V. Hemelvaartdonderdag 15 augustus 2024
Allerheiligenvrijdag 1 november 2024
Allerzielenzaterdag 2 november 2024
Wapenstilstandmaandag 11 november 2024
Kerstmiswoensdag 25 december 2024
Tweede kerstdagdonderdag 26 december 2024
Nieuwjaarwoensdag 1 januari 2025
Dag na nieuwjaardonderdag 2 januari 2025
Paasmaandagdinsdag 1 april 2025
Dag van de Arbeiddonderdag 1 mei 2025
O.L.H.Hemelvaartzondag 18 mei 2025
Pinkstermaandagdinsdag 20 mei 2025

Waar kan je ons bereiken?