Dienst Welzijn

De Dienst Welzijn biedt persoonlijke en praktisch gerichte hulp,  ondersteuning en begeleiding aan. Iedereen heeft recht op deze hulp. Samen worden alle vragen, problemen, moeilijkheden en noodsituaties van klein tot groot aangepakt en worden de positieve mogelijkheden bekeken. Discretie wordt verzekerd.

Wegwijsfunctie

 • Informatie: alle inlichtingen over bestaande sociale diensten en instellingen.
 • Advies: deskundig advies bij persoonlijke, familiale, echtelijke of  financiële
    problemen.
 • Doorverwijzing: op een verantwoorde manier doorverwijzen naar de bevoegde
    instantie voor uw probleem.
 • Algemeen: hulp bij het verwerven van wettelijk voorziene rechten en voordelen.
 • Sociale administratie: hulp bij het invullen van allerhande formulieren.

Financiële dienstverlening

 • Leefloon: het waarborgen van een minimum inkomen aan personen of
    gezinnen die over geen of onvoldoende inkomsten beschikken.
 • Andere financiële steun: in functie van  uw eigen specifieke situatie kan het
    OCMW beslissen over de toekenning van bijzondere financiële steun
    (eenmalig of voor langere tijd).
 • Voorschotten: het OCMW verleent voorschotten op allerhande sociale
    uitkeringen, zoals pensioen, werkloosheid, ziekte-uitkering,…
    Onder bepaalde voorwaarden worden voorschotten verstrekt in geval van niet-betaling van onderhoudsgeld voor kinderen.

Wegens corona zijn we enkel open op afspraak.

Waar kan je ons bereiken?