Erkenning als opleidingscentrum voor technici gasvormige brandstof, vloeibare brandstof of verwarmingsaudit

U hebt een Vlaamse erkenning nodig als opleidingscentrum: als u een certificaat van bekwaamheid uitreikt voor technici gasvormige brandstof, technici vloeibare brandstof of technici verwarmingsaudit.

Download de overzichtslijsten met:

Voorwaarden

Om erkend te worden als opleidingscentrum, moet het voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • degelijke procedures hebben om examens te organiseren
  • geschikt technisch personeel hebben
  • een reglementaire examenjury samenstellen.

Meer info over de erkenningsvoorwaarden vindt u in artikel 8 VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden) en:

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend opleidingscentrum moet wel voldoen aan een aantal gebruikseisen (=verplichtingen) om de erkenning te kunnen behouden.

Meer info over de gebruikseisen voor erkende opleidingscentra voor technici gasvormige brandstof, technici vloeibare brandstof en technici verwarmingsaudit.

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.

 • Download het aanvraagformulier en vul het in:
  • Aanvraagformulier erkenning als opleidingscentrum voor technici gasvormige brandstof;
  • Aanvraagformulier erkenning als opleidingscentrum voor technici vloeibare brandstof;
  • Aanvraagformulier erkenning als opleidingscentrum voor technici verwarmingsaudit;
 • Met het aanvraagformulier moet u aantonen dat het opleidingscentrum voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.
 • Bezorg de nodige documenten aan de Vlaamse overheid
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. Eventueel volgt er een plaatsbezoek. De leidinggevende ambtenaar van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap neemt een beslissing binnen 90 dagen nadat u het volledige aanvraagdossier indiende.

Bedrag

De erkenningsaanvraag is gratis.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)