Erkenning en subsidiëring van maatschappelijk opbouwwerk

Maatschappelijk opbouwwerk ondersteunt maatschappelijk kwetsbare groepen. Samen met hen pakken buurtwerkers en opbouwwerkers gemeenschappelijke problemen aan die te maken hebben met grondrechten of de leefbaarheid in hun stad, buurt of streek. Voorbeelden van grondrechten waaraan gewerkt wordt, zijn het recht op behoorlijke huisvesting en het recht op maatschappelijke dienstverlening.

De focus ligt op de verbetering van de kwaliteit van het leven en het samenleven.

Procedure

De afdeling Welzijn en Samenleving erkent en subsidieert SAAMO voor maatschappelijk opbouwwerk. De afdeling levert ook beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend werk inzake samenlevingsopbouw.

SAAMO (voorheen Samenlevingsopbouw, Regionale instituten voor Samenlevingsopbouw RISO en Regionale instituten voor Maatschappelijk opbouwwerk RIMO) werkt vanuit acht erkende vzw’s: in de vijf Vlaamse provincies en in de steden Antwerpen, Brussel en Gent.

Op de website van de afdeling Welzijn en Samenleving vindt u meer informatie over samenlevingsopbouw.