Erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken en samenwerkingsverbanden

Zorg en Gezondheid erkent en subsidieert 15 palliatieve netwerken en samenwerkingsverbanden in Vlaanderen.

Procedure

Erkenning

Een palliatieve netwerk/samenwerkingsverband wordt erkend voor een periode van maximaal 4 jaar. De erkenning kan telkens verlengd worden voor maximaal 4 jaar. De periode omvat altijd volledige kalenderjaren.

Zorg en Gezondheid kan de erkenning intrekken als het netwerk/samenwerkingsverband niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.

Stuur ten laatste 4 maanden voor het ingaan van de verlenging van de erkenning het aanvraagformulier naar Zorg en Gezondheid

Subsidiëring

Alle nodige formulieren en informatie over de aanvraagprocedure voor een subsidie voor een palliatief netwerk of samenwerkingsverband kunt u terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid.