Financiële begeleiding

Heb je geldproblemen, moeilijkheden met je budget of schulden? Wil je advies over je financiële situatie en heb je nood aan begeleiding? Krijg je een onverwachte factuur die je niet kunt betalen, lukt het niet om een afbetalingsplan te krijgen of durf je geen contact opnemen met een schuldeiser? Voor schuldhulpverlening kan je steeds terecht bij dienst welzijn.

Voor wie:

Voor gezinnen of personen met een schuldenlast, dit wil zeggen, voor iedereen van wie het maandelijkse (gezins)inkomen kleiner is dan de maandelijkse uitgaven en de betalingen op die manier opstapelen.

Vier soorten schuldhulpverlening:

(Eénmalige) schuldbemiddeling:

 • Bij een beperkte schuldenlast kan een éénmalige bemiddeling volstaan.
 • De maatschappelijk werker onderhandelt met de schuldeiser(s) om een gepaste afbetalingsregeling te treffen.
 • De hulpvrager staat zelf in voor de uitvoering van afbetaling.

Budgetbegeleiding:

 • De maatschappelijk werker biedt ondersteuning bij het beheer van de financiën.
 • De inkomsten en uitgaven worden in kaart gebracht door middel van een budgetplan.
 • Het budgetplan geeft inzicht in het bestedingspatroon dat kan aangehouden worden om alle vaste kosten/maandelijkse afbetalingen tijdig te kunnen betalen.
 • De hulpvrager staat zelf in voor de uitvoering van betalingen en komt op geregelde tijdstippen samen met de maatschappelijk werker om het verloop te evalueren.

Budgetbeheer:

 • De maatschappelijk werker kan het geldbeheer tijdelijk overnemen wanneer zelfstandig beheer niet meer kan.
 • Een budget- en afnamerekening worden geopend bij het OCMW.
 • De maatschappelijk werker staat in voor de opvolging van betalingen van vaste kosten en aflossing ten aanzien van schuldeisers.
 • De cliënt in budgetbeheer ontvangt wekelijks leefgeld op de afnamerekening.
 • De cliënt wordt op regelmatige tijdstippen ingelicht over de uitgevoerde betalingen.
 • Essentieel bij budgetbeheer is voldoende motivatie bij de hulpvrager om het beheer van de eigen inkomsten en uitgaven over te dragen ten aanzien van de begeleidende maatschappelijk werker.

Collectieve schuldenregeling:

Een collectieve schuldenregeling kan uitkomst bieden voor personen die geen perspectieven hebben om schulden op een duurzame wijze af te lossen. De hoeveelheid aan schuldeisers of het onbeperkte inkomen kan het soms onmogelijk maken om een aanvaarbaar aflossingsvoorstel te formuleren. De maatschappelijk werker kan de hulpvrager wegwijs maken in de procedure collectieve schuldenregeling, bijstaan bij het opstellen van een verzoekschrift voor de arbeidsrechtbank of doorverwijzen naar een advocaat.

De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die over een vastgelegde periode loopt en een groot engagement van de cliënt vraagt.

OCMW Mesen is erkend als instelling voor schuldbemiddeling.


Contactinformatie