GAS - gemeentelijke administratieve sanctie

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Wat zijn GAS?

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast.