Herbruikbaar cateringmateriaal

Voorwaarden

Sinds 1 januari 2020 mogen organisatoren drank niet langer in eenmalige drankrecipiënten schenken. Wegwerp is enkel toegelaten indien de organisator 90% (95% vanaf 2022) van de verpakkingen inzamelt voor recyclage Voor overheden geldt de 95%-maatregel niet. Zij zijn verplicht om drank in herbruikbare recipiënten te schenken op events en in de eigen werking.

Vanaf 1 januari 2022 zijn Vlaamse overheden en lokale besturen verplicht om ook bereide voedingsmiddelen in herbruikbaar cateringmateriaal te serveren. Wegwerpborden, -kommetjes, -schaaltjes en -bestek zijn dan niet langer toegelaten. Deze uitbreiding is niet van toepassing op privé-organisatoren. Vele gemeenten en afvalintercommunales hebben herbruikbare bekers ter beschikking.

Procedure

Herbruikbare bekers

Vooraleer u het werken met herbruikbare bekers overweegt, bekijk de mogelijkheid van glas of porselein. Indien deze niet mogelijk zijn, werkt u best met herbruikbare bekers.

Organisatoren hebben vele mogelijkheden voor het vinden van bekers:

  • afvalintercommunales of gemeentes. Vaak bezitten lokale overheden bekers. De overheid is immers ook gebonden aan de nieuwe wetgeving. Meer zelfs: de overheid mag géén gebruik maken van de 95%-regel op evenementen die ze zelf organiseert. Vele lokale besturen investeren bijgevolg in herbruikbare materialen. Voor de aankoop ervan kunnen steden en gemeenten tot mei 2022 subsidies aanvragen bij OVAM, net als voor afwasmachines, waarin de herbruikbare bekers worden gereinigd, bekerboxen en mobiele tapinstallaties.
  • brouwers, drankenhandelaren of sponsors. Velen bezitten al een stock bekers die als service uitgeleend worden. De bekers zijn soms gratis te ontlenen (enkel de ontbrekende bekers dienen betaald te worden) en omvatten eveneens de eindreiniging.
  • een bevriende organisatie of een plaatselijke organisatie die ze zelf heeft aangekocht.
  • een professionele dienstverlener: Voor occasioneel gebruik of voor grote events is het huren van bekers de beste optie. Kies bij voorkeur een professioneel bedrijf waarmee je als organisatie minder zorgen hebt, bijv: dichtbij de eventsite gelegen, fijne communicatie, bedrijf denkt zelf aan waar jij als organisatie bij gebaat zou zijn (eventuele training voor barpersoneel, handige stockage voor achter de bar etc.).

Naar dienstverlening toe zijn de grotere evenementen momenteel best gediend met een ‘all-in one service’ (bekers leveren en ophalen, op hun site industrieel reinigen, drogen en stockeren). De bekers worden na gebruik weer ingezameld om terug opgehaald te worden door de dienstverlener. Verloren bekers dienen te worden vergoed. Er zijn heel wat bekerleveranciers actief. Voor een overzicht hiervan kunt u het document Professionele leveranciers cateringmateriaal raadplegen.

  • zelf investeren. Enkel raadzaam in het geval de bekers frequent gebruikt worden. Een groepsaankoop met andere organisatoren of een uitleendienst buiten de periode van het event is aanbevolen om het gebruik en de investeringskost ervan te optimaliseren.

Herbruikbaar eetgerei

Vooraleer u het werken met kunststoffen materiaal overweegt, bekijk de mogelijkheid van glas, porselein en metalen bestek:

  • kringverhuur -en verkoop: voor occasioneel gebruik of kleine events
  • reguliere bedrijven die feestmateriaal verhuren of verkopen

Wanneer werken met porselein en glazen cateringmateriaal of metalen bestek niet mogelijk is, dit is afhankelijk van het soort evenement en de lokale reglementering, werkt u met een stevige, herbruikbare variant uit kunststof:

  • een professionele dienstverlener gespecialiseerd in kunststoffen cateringmateriaal. Voor occasioneel gebruik, aankoop of grote events is het aan te raden om materiaal te huren.

Bij continu gebruik kan u aankopen. Naar dienstverlening toe zijn grotere evenementen of bedrijven het best gediend met een ‘all-in one service’: cateringmateriaal leveren en ophalen, op hun site industrieel reinigen, drogen en stockeren. Dezelfde spelers als diegenen die herbruikbare bekers aanbieden hebben tegenwoordig ook een aanbod herbruikbaar eetgerei. Een overzicht via Professionele leveranciers cateringmateriaal.