Meldpunt droogteschade aan de woning

Een woningeigenaar of iemand in zijn plaats, kan in het meldpunt recente en historische schadegevallen van scheuren, barsten en scheefstelling in de woning door droogte melden. Vlaanderen beschikt nog niet over een inventaris van de locaties en aard van schadegevallen. Daarom werd een meldpunt opgezet. 

Het Departement Omgeving start een onderzoek naar de interactie tussen de schadegevallen, de vochthuishouding en de samenstelling van de bodem en ondergrond. In het kader van een goede woningkwaliteit is het immers belangrijk burgers te informeren over de samenstelling van de (ondiepe) ondergrond en de potentiële gevaren die daarmee gepaard gaan, zodat woningen en hun funderingen er voldoende op afgestemd kunnen worden. Op die manier wenst men nieuwe droogteschade in de toekomst te vermijden en burgers beter te informeren. Om dat onderzoek goed te kunnen voeren, is een inventaris van schadegevallen een zeer handig hulpmiddel. 

Meer informatie (hoe verloopt het melden van de schade, wat kan je melden en waarom, wat gebeurt er met de gegevens) leest u op de webpagina Registratie droogteschade aan de woning. Droogteschade melden kan via het formulier Registratiepunt droogteschade woning.