Projectsubsidie voor hobbyverenigingen

Om de gemeenschapsvormende waarde en de kwaliteitsvolle ondersteuning van lokale hobbyverenigingen te stimuleren, subsidieert de Vlaamse overheid hobbyverenigingen met een landelijke werking.

Voorwaarden

De hobbyvereniging is een vereniging met een landelijke werking. Ze telt minstens 30 afdelingen verspreid over minstens vier provincies van het Nederlandse taalgebied (het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is gelijkgesteld aan een provincie). De hobbyvereniging organiseert activiteiten die de participatie verbreden en verdiepen door competenties op educatief, culturele of sportieve vlak te verhogen.

Hobbyverenigingen die al een werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse overheid, komen niet in aanmerking voor deze projectsubsidie.

Procedure

Op de website van Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u meer informatie over hoe u een subsidieaanvraag moet indienen.

Regelgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet).