Stoffelijk overschot overbrengen naar het buitenland

De overledene wordt bewaard en vervoerd volgens de wetgeving die geldt in de gemeente van de overledene. Voor het overbrengen van een stoffelijk overschot naar het buitenland moet u een aantal maatregelen nemen die zijn opgenomen in internationale verdragen (bv. vereisten voor de kist, het lijkkleed, lijkenpas). Welk verdrag van toepassing is hangt af van het land van bestemming.

Regelgeving

Benelux

Voor vervoer van stoffelijke overschotten naar Nederland en Luxemburg geldt het Reglement inzake het intra-Benelux vervoer van stoffelijke overschotten (KB van 8 maart 1967).

Duitsland

De voorwaarden voor overdracht van een stoffelijk overschot tussen België en Duitsland is geregeld in het Verdrag van Berlijn van 10 februari 1937.

Overeenkomst van Straatsburg

De overeenkomst van Straatsburg van 26 oktober 1973 inzake het vervoer van lijken geldt in volgende landen:

 • België
 • Cyprus
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • IJsland
 • Letland
 • Luxemburg
 • Moldavië
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Portugal
 • Slovakije
 • Slovenië
 • Spanje
 • Turkije
 • Zweden
 • Zwitserland.

Andere landen

Voor alle andere landen geldt het besluit van de Regent van 20 juni 1947 betreffende het vervoer van lijken.