Subsidiëring van projecten en bijzondere initiatieven inzake Jeugdhulp

Het agentschap Opgroeien (Jeugdhulp) subsidieert naast verschillende soorten voorzieningen ook projecten, bijzondere initiatieven die zich richten tot een specifieke doelgroep of op een bijzondere probleemsituatie.

Er zijn verschillende soorten projecten: onthemende projecten, pedagogische projecten, projecten voor pleegzorg, time-out projecten en andere projecten (vb. Youth at Risk en de proeftuin).

Procedure

Voor meer informatie over de projecten en de subsidiëring ervan kunt u terecht op de website van Jeugdhulp.