Uw handicap laten erkennen en hulp aanvragen bij het VAPH

Iedereen heeft recht op voldoende mogelijkheden om zijn leven zelf te organiseren. Ook wie daarvoor ondersteuning nodig heeft.

Voorwaarden

Bij het VAPH kunnen personen met een handicap terecht voor verschillende vormen van ondersteuning:

  • tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie, om dagelijkse activiteiten zelfstandig te kunnen uitvoeren
  • rechtstreeks toegankelijke hulp: beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft
  • persoonlijke budgetten: budgetten op maat waarmee personen met een handicap de intensieve en frequente ondersteuning waar ze nood aan hebben kunnen organiseren en betalen

Daarnaast erkent, vergunt en subsidieert het VAPH organisaties om ondersteuning te bieden:

  • multifunctionele centra voor begeleiding, dagopvang en verblijf voor minderjarigen
  • vergunde zorgaanbieders waar het persoonsvolgend budget kan worden besteed
  • diensten ondersteuningsplan voor hulp bij het in kaart brengen van de ondersteuningsnood
  • bijstandsorganisaties voor hulp bij de opstart en het beheer van persoonlijke budgetten

Procedure