Uw handicap laten erkennen en hulp aanvragen bij het VAPH

Iedereen heeft recht op voldoende mogelijkheden om zijn leven zelf te organiseren. Personen met een handicap kunnen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) terecht voor verschillende vormen van ondersteuning, van rechtstreekse hulp tot tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en persoonlijke budgetten. Daarnaast erkent, vergunt en subsidieert het VAPH organisaties om ondersteuning te bieden.

Voorwaarden

Om ondersteuning te kunnen krijgen van het VAPH, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Procedure