Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19

Een werknemer die door de coronacrisis minimaal 1 dag tijdelijk werkloos isgeweest in de periode van 20 maart tot en met 17 juli 2020, kan van de Vlaamse overheid een eenmalige vergoeding krijgen voor de betaling van de water- en energiefactuur.

De eenmalige vergoeding is een vast bedrag van 202,68 euro. Dat bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven voor 1 maand voor water en energie (elektriciteit, gas, stookolie of andere energiebronnen).

Voorwaarden

U hebt recht op de Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19 als u tot een van deze 4 categorieën behoort (categorie 1, 2, 3 of 4):

Gedomicilieerd inTewerkgesteld inStatuutRecht op de
Water- en energievergoeding?
Categorie 1Vlaams GewestBelgië'Tijdelijke werkloosheid door coronamaatregelen'Ja
Categorie 2Vlaams Gewestbuitenland
(niet in België)
Vergoede tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19 in het land waar u tewerkgesteld bentJa
Vlaamse GewestNederlandNOW-regeling
(Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van van Werkgelegenheid)
Nee
Categorie 3

een land van de EU, EER
of
Zwitserland

Vlaamse Gewest'Tijdelijke werkloosheid door coronamaatregelen'Ja
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Wallonië
Nee

Op Vlaanderen.be vindt u een overzicht van alle voorwaarden.

StatuutRecht op de Water- en energievergoeding?
Categorie 4Zeevarende
die in Vlaanderen woont
of in Vlaanderen werkt
(rederij met exploitatiezetel in Vlaanderen)
Wachtvergoeding
gekregen in de periode
van 20-3-2020
tot en met 17-7-2020
Ja

Procedure

De procedure voor de uitbetaling verschilt per categorie.

Gedomicilieerd inTewerkgesteld inStatuutProcedure om de Water- en energievergoeding te krijgen
Categorie 1

Vlaams Gewest

België

'Tijdelijke werkloosheid door COVID-19'Automatische uitbetaling
Categorie 2

Vlaams Gewest

buitenland

(maar niet in Nederland)
Vergoede tijdelijke werkloosheid wegens coronamaatregelen in het land waar u tewerkgesteld bentWerknemer moest zelf uiterlijk op 17-11-2020 online aanvraag indienen

Vlaams Gewest

Nederland

Werknemer in tijdelijke werkloosheid én die nietin de NOW-regeling zit

Werknemer moest zelf uiterlijk op 17-11-2020 online aanvraag indienen

Categorie 3

een land van de EU, EER
of
Zwitserland

Vlaams Gewest

'Tijdelijke werkloosheid door COVID-19'Werknemer moest zelf uiterlijk op 17-11-2020 online aanvraag indienen

In juli 2020 werd onderstaande categorie toegevoegd.

StatuutProcedure om de Water- en energievergoeding te krijgen
Categorie 4Zeevarende
die in Vlaanderen woont
of in Vlaanderen werkt
(rederij met exploitatiezetel in Vlaanderen
Wachtvergoeding
gekregen in de periode
van 20-3-2020
tot en met 17-7-2020
Werknemer moest zelf uiterlijk op 17-11-2020 online aanvraag indienen

Bedrag

 • De eenmalige vergoeding is gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens.
 • De vergoeding is een vast bedrag van 202,68 euro per werknemer die tijdelijk werkloos of deeltijds tijdelijk werkloos (minimum 1 dag) werd door de Corona-crisis en is als volgt samengesteld:
  • voor water: 30,77 euro
  • voor de verwarmingskosten: 95,05 euro
  • voor de elektriciteitskosten: 76,86 euro.
 • Of u volledig 'tijdelijk werkloos' of 'deeltijds tijdelijk werkloos' bent, het bedrag blijft hetzelfde. Er vindt geen pro-rata-berekening plaats.