Corona-compensatiepremie

Ondernemingen die een grote omzetdaling kenden als gevolg van de coronacrisis, konden van de Vlaamse overheid een compensatiepremie van 3.000 euro krijgen om hun verliezen deels te compenseren. De premie kan niet meer aangevraagd worden.

Procedure

U kunt de corona-compensatiepremie niet meer aanvragen.

Regelgeving

  1. Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun
  2. Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
  3. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus