Corona-ondersteuningspremie

De corona-ondersteuningspremie was een financiële tegemoetkoming voor ondernemingen die tijdens de coronacrisis open zijn gebleven of die na de versoepeling van de coronamaatregelen opnieuw opengingen, en die een omzetdaling van minstens 60% ervoeren omdat ze exploitatiebeperkingen moesten naleven.

Voorwaarden

Voor wie?

Voor de corona-ondersteuningspremie kwamen in aanmerking de ondernemingen of zelfstandigen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest en die opgericht zijn voor 1 mei 2020:

  • die hun zaak na de verplichte sluiting vanwege de coronamaatregelen hadden heropend en die geconfronteerd werden met een omzetdaling van minstens 60% als gevolg van de nog geldende exploitatiebeperkingen die waren opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad
  • of die wel open mochten blijven en die geconfronteerd werden met een omzetdaling in de periode van 1 mei tot 31 mei 2020 van minstens 60% als gevolg van de nog geldende exploitatiebeperkingen die waren opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

Dat betekende concreet dat de onderneming recht moest hebben gehad op de corona-hinderpremie of de corona-compensatiepremie.

Procedure

U kunt de corona-ondersteuningspremie niet meer aanvragen.

Bedrag

De corona-ondersteuningspremie bedroeg 2.000 euro.

    Als zelfstandige in bijberoep met in 2019 een netto belastbaar inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro kwam u in aanmerking voor een eenmalige forfaitaire premie van 1.000 euro bij een omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode.