Corona-hinderpremie

Een onderneming die verplicht haar activiteiten moest stopzetten door de coronamaatregelen van de federale regering, kon in aanmerking komen voor de corona-hinderpremie van de Vlaamse overheid. De premie kan niet meer aangevraagd worden.

Procedure

U kunt de premie niet meer aanvragen.