Milieuraad

Voorzitter: Katrien Demeulemeester

Secretariaat: Suzy Vanhoutte

Info: bevolking@mesen.be

Website: www.milieuraad.be/mesen

Wat en voor wie?

De milieuraad is het erkende adviesorgaan voor alle milieu-, natuur- en groenaangelegenheden binnen de gemeente. Elke vereniging, werkzaam op het grondgebied van de stad, kan tot deze raad toetreden. Aanvragen dienen schriftelijk gericht te worden aan milieuloket van de stad.

Doelstellingen?

  • Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviseren van het stadsbestuur over stedelijke groen-, natuur- en milieumateries.
  • Bevorderen van een integraal milieubeleid in het belang van alle inwoners van de stad.