Tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap

Hebt u in uw leefsituatie een aantal hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel, een eetapparaat of een boodschappenwagen? Hebt u nood aan aanpassingen aan uw woning of auto? Of hebt u nood aan de bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden? Of wilt u een tussenkomst bij de aankoop van incontinentiemateriaal (pampers)?

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming voor hulpmiddelen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan kunt u altijd informeren bij het VAPH of voor uw specifieke situatie een uitzondering mogelijk is.

Procedure

Als u hulpmiddelen of aanpassingen aanvraagt, is het heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en pas daarna tot de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing overgaat.

Meer informatie over de aanvraagprocedure voor minderjarigen en meerderjarigen vindt u op de website van het VAPH.

Bedrag

Koopt u een hulpmiddel of laat u een aanpassing uitvoeren, dan dient u de factuur nadien in bij het kantoor van het VAPH in uw provincie. Hoeveel u terugkrijgt voor de aankoop van een hulpmiddel, hangt af van de referteprijs en de kostprijs op de factuur. U vindt meer informatie over de terugbetalingsmodaliteiten op de website van het VAPH.

De volledige lijst van hulpmiddelen en aanpassingen (= refertelijst) kan u terugvinden op de website van het VAPH. U vindt er ook een lijst van hulpmiddelen die niet worden terugbetaald.

Als u als 65+’er een aanpassing aan uw woning laat uitvoeren, komt u mogelijk ook in aanmerking voor een aanpassingspremie van Wonen-Vlaanderen.

Regelgeving

MB van 23/05/1969 tot vaststelling van de perken binnen en de voorwaarden onder welke de lasten die voor de minder-validen voorvloeien uit de verplaatsing naar en het verblijf op de plaats aangewezen voor hun schoolopleiding, door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding gedragen kunnen worden.
BVR van 13/07/2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap.
BVR van 21/12/2018 betreffende de huur van hulpmiddelen voor communicatie, computerbediening en omgevingsbedieningen voor personen met een snel degeneratieve aandoening.